Milyen irányba tartanak Európában az esélyteremtő vállalkozói politikák a koronavírus-járványt követően?

2021.12.02.

A pandémia okozta gazdasági válság tovább rontotta az eleve hátrányos helyzetűek munkapiaci esélyeit. Még fontosabbá vált azoknak az esélyteremtő programoknak az értékelése, melyek az ő vállalkozóvá/önfoglalkoztatottá válásukat segítik. 

Ezért is nagy jelentőségű a 2021. november 30-án közzétett „Missing Entrepreneurs 2021” című kiadvány, mely az OECD-EU ezirányú jelentéseit tartalmazó sorozat immáron 6. kiadása.

A 27 EU-tagállam országelemzéseiből összeálló jelentés egyrészt a munkaerőpiac szempontjából hátrányosabb helyzetű célcsoportok (fiatalok, nők, idősek, tartós munkanélküliek, etnikai kisebbségek, bevándorlók, megváltozott munkaképességgel élők) vállalkozási aktivitási arányát ismerteti, másrészt az esélyteremtő, befogadó vállalkozói tevékenységet támogató különféle mikrofinanszírozási politikákról számol be. Az idén először egy, a COVID-19 hatását vizsgáló fejezettel is kiegészül, mely az érintett vállalkozói csoportokat ért plusz kihívásokról és az ezekre válaszként adott szakpolitikai intézkedések hatékonyságáról ad összefoglalót.

A 2021-es jelentés Magyarországra vonatkozó elemzését ezúttal is a BI készítette el.

A 2021-es kiadvány felhívja a figyelmet arra, hogy az említett célcsoportok vállalkozói tevékenységét és esélyeit mekkora mértékben rontotta a koronavírus-járvány. Ugyanakkor azt is kiemeli, hogy számos kiaknázatlan lehetőség van a vállalkozásfejlesztésre, ehhez azonban differenciáltabb kormányzati vállalkozói politikák szükségesek.

Az OECD-EU „Missing Entrepreneurs” 2021. évi teljes jelentése itt olvasható.