Munkapiaci és a szociális szolgáltatások integrálásának tényezői és akadályai

2018.03.06.

Az integrált szolgáltatásnyújtás minden uniós tagállam számára kihívást jelent. A BI kutatói egy olyan projekt eredményeit fogják bemutatni 2018. március 8-án Brüsszelben, amely a reformok tényezőinek és akadályainak feltárását célozta meg.

A technológiai fejlődés, a demográfiai trendek és a globalizáció jelentősen növelte a munkavállalók kiszolgáltatottságát, a munkahelyváltás rendszerességét, illetve a munkaerőpiacra való be- és kilépés gyakoriságát. Emiatt szükségessé vált a munkanélkülieket támogató különféle rendszerek átalakítása – többek között például a munkapiaci és a szociális szolgáltatások koordinációjának javítása a munkaképes korú népesség körében. Annak ellenére, hogy gyakorlatilag mindegyik uniós tagállam reagált ezekre a kihívásokra, a kontinensen nagy eltérések találhatóak a reformok mélységét, illetve minőségét illetően.

A konferencián – amelyen a Budapest Intézet két kutatója is részt vesz – bemutatják annak a 18 hónapos kutatási projektnek az eredményeit, melyet a Foglalkoztatási Főigazgatóság (DG Employment) rendelt meg azért, hogy feltárják azon reformok motorjait és akadályait, amelyek a munkapiaci és a szociális szolgáltatások koordinációjának javítását célozzák a minimumjövedelemben részesülők körében.

Részletes esettanulmányokra és költség-haszon elemzésekre építve a jelentéstervezet pontosítja és szélesíti azoknak az eredményeknek a körét, amelyek a sikeres reformokat jellemzik. Bemutatja például, hogy kissé technikai jellegük ellenére az ambiciózus integrációs reformok a politikai térbe is bekerülhetnek, ezért széles körű támogatást igényelnek ezen a téren.

A reformok és az ezekhez kapcsolódó részletes ajánlások leírása segítheti a Szociális Beruházás Csomag (SIP), illetve a tartós munkanélküliek integrációjáról szóló tanácsi ajánlás végrehajtását.

Az "Integrált szociális szolgáltatások a minimumjövedelemben részesülők aktiválására: sikertényezők és a reformok útjai" című záró konferenciát 2018. március 8-án rendezik meg a Crowne Plaza Brussels épületében.

A vezetői összefoglaló és a projekt jelentéstervezete a konferencia oldalán érhetőek el.