Jó válasz lehet-e az alapjövedelem az automatizáció kihívásaira?

2019.02.07.

Az automatizáció alapjaiban rendezheti át a munkaerőpiacot, ezáltal számos új foglalkoztatáspolitikai és szociális problémát vetve fel. Kérdés, hogy a feltétel nélküli alapjövedelem megoldást jelenthet-e ezekre.

Társadalomtörténészek szerint a XIX. század részben azért volt a véres forradalmak kora, mert az ipari forradalom technológiai újításainak óriási munkaerőpiaci átrendező hatása társadalmi feszültségek sorát keltette.

Ha a gőzgép és a vasút milliókból csinált városlakó munkást vagy földönfutó forradalmárt, ugyan miért hinnénk, hogy az önvezető autó vagy a fehérgalléros rutinmunkát kiváltó mesterséges intelligencia nem jelent hamarosan ugyanilyen drámai kihívást magukat a jövőben (továbbra is vagy éppen újonnan létrejövő) humán feladatok ellátására átképezni nem képes vagy hajlandó millióknak? Ha viszont jelent, mit tehet az előrelátó állam, hogy a következő évtizedek ne az állásvesztéstől rettegők géprombolása, bűnbakkeresése, az ennek nyomán megerősödő protekcionizmus jegyében teljenek?

Scharle Ágota vitaindítójára adott válaszaként ezeket a kérdéseket járja körül Váradi Balázs, a Budapest Intézet partnere és vezető kutatója a HVG-ben megjelent cikkében.