Publikációk

jó kormányzás üzleti környezet oktatás foglalkoztatás roma integráció adózás szociálpolitika

DátumPublikáció megnevezése
2019A szociális alapszolgáltatások lehetséges bővítésének költségei
2016Egyes szabálysértési eljárások végrehajtási társadalmi költségeiről
2015A kínzástúlélő és/vagy traumatizált menedékkérők fenntartható rehabilitációja
2015A bevándorlás hatása a hazai munkavállalók munkaerő-piaci helyzetére Európában
2015Javaslat a zuglói pénzbeli szociális ellátások átalakítására
2014Nyílt Kormányzati Együttműködés előrehaladási jelentés Magyarországról
2014A fogvatartás ára
2014A korai iskolaelhagyás megelőzését célzó eszközök
2014Javaslat a piaci belépés adminisztratív terheinek mérésére Magyarországon
2013KKV-k komplex technológiafejlesztését célzó beavatkozások hatásvizsgálata
2013Két foglalkoztatási program roma integrációs hatásának értékelése (összefoglaló)
2013TÁMOP foglalkoztatási programok célzás- és hatásvizsgálata (jelentés)
2013TÁMOP foglalkoztatási programok célzás- és hatásvizsgálata
2013Napközbeni gyermekellátás bővítése
2013Jelentés az oktatáspolitikai stakeholder-kutatásról
2013A kínzás nélküli élet ára
2013A foglalkoztathatóságot, méltányosságot és az alkalmazkodóképességet szolgáló oktatás (jelentés a szakértői Deplhi kutatásról)
2012Adminisztratív terhek elemzése (interjú összefoglaló)
2012Vállalkozni kicsiben és nagyban (prezentáció)
2012Az egészségügyi ellátás révén elkerülhető halálozás vizsgálata 174 kistérség szerint, 2005-2007 (melléklet)
2012Nyugdíj, segély, közmunka: a magyar foglalkoztatáspolitika két évtizede
2012Kiút program értékelése
2012Felemelkedés közös erővel - A tartós mélyszegénység csökkentése célhoz kötött támogatások révén
2012Felemelkedés közös erővel - Háttértanulmányok
2011Nyugdíjreformok nemzetközi tapasztalatai
2011Társadalmi kirekesztést mérő indikátorok
2011Közfoglalkoztatási programok hatékonysága
2011A foglalkoztatás adminisztratív terhe
2011Hatásvizsgálati módszerek egészségügyi programok értékelésére
2011A foglalkoztatási rehabilitáció hatékonysága (kutatási jelentés)
2010Vállalkozásokat érintő adminisztratív terhek, versenypolitikai következmények (tanulmány)
2010Hogyan növelhető az adórendszer hatékonysága
2010Magyar álláspont a Poszt-Liszaboni Stratégiáról (prezentáció)
2010Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat modernizációjának értékelése
2009Megvalósíthatósági tanulmány a Start bértámogatási programok hatásvizsgálatáról
2009Tervezet az alternatív munkaerőpiaci szolgáltatók monitoring rendszerére
2009Szakértő háttéranyag a Poszt-liszaboni stratégia magyar álláspontjának megalapozásához
2009Megvalósíthatósági tanulmány a START bérköltség-csökkentő programok értékeléséről
2009Magyar álláspont a Poszt-Liszaboni Stratégiáról (mellékletek)
2008Alternatív munkaerőpiaci szolgáltatók monitorozása: nemzetközi jó gyakorlatok
2008Teljesítmény-mérési módszerek az Európai Unióban
Mit tehetnek az önkormányzatok az idősekért?
Az életvitelszerű közterületen tartózkodás szabálysértési szankcionálásának közvetlen társadalmi költségeiről
Zugló - Második monitoring jelentés
Az önkormányzati vállalatok átláthatósága és közzétételi gyakorlata - Szeged
Lányok a magyar középfokú szakképzésben - Háttértanulmány
Az önkormányzati vállalatok átláthatósága - Szeged
Visegrádi kezdeményezés az átlátható önkormányzati vállalatokért - FKF Nonprofit Zrt.
Egységköltség-számítási módszertan kialakítása és alkalmazási lehetőségei (tanulmány)
A hazai közoktatási tankönyvpiac újraszabályozásának várható hatása a piacszerkezetre
Tájékoztató a SPARK hálózatról (prezentáció)
Randomizált kísérletek a társadalompolitikai programok tesztelésében (prezentáció)
Nyugdíj, segély, közmunka. A magyar foglalkoztatáspolitika két évtizede
Sajtótájékoztató: A magyar foglalkoztatáspolitika két évtizede