Ki gondozza az időseket és a gyerekeket? Mi lehet a bevándorlók szerepe?

2015.01.26.

A gyermekek, idősek és egyéb ellátásra szoruló családtagok gondozásának biztosítása egyre nagyobb odafigyelést igényel az idősödő Európában.

Az államok szakpolitikái és gyakorlatai nagyban különböznek a tekintetben, hogy az állam milyen mértékben vállal felelősséget vagy mennyire hagyja az egyénre a probléma megoldását. Ennek a politikai döntésnek komoly következményei lehetnek a nemi egyenlőség érvényesítésére is. A bevándorlás tovább bonyolítja a formális és informális gondozási gyakorlatokat és egyben új kihívásokat állítanak mind a küldő, mind a fogadó államok elé.

A Közép-Európai Egyetem Közpolitikai Központja által január 26-én tartott workshop magyar és külföldi kutatókat, más-más kutatói területek képviselőit hívta meg a téma megvitatására. Az előadások és az azokat követő beszélgetések megerősítették az interdiszciplináris kutatások és megközelítések jelentőségét a gyermek- és idősgondozás, a migráció és a nemi esélyegyenlőség kutatási területén.

Győry Adrienn, a Budapest Intézet junior elemzője egy komparatív elemzés prezentációjával járult hozzá a workshop politikai aspektusokat vizsgáló paneljéhez. Kutatásunk a cseh, magyar és lengyel választási programok révén vizsgálja a politikai pártok családpolitikai, gyermekgondozást érintő javaslatait, ígéreteit. A komparatív elemzés célja, hogy megállapítsuk, a politikai pártok miként vélekednek a gyermeknevelést, gyermekgondozást illetően, és mindez milyen attitűdöket sejtet mind a nemi szerepek, nemi egyenlőség iránt, mind a családpolitika jövőbeli alakítása terén.