Milyen hatásokat várunk a kulturális örökségvédelmi beruházásoktól?

2016.02.23.

Kvantitatív eszközökkel vizsgáltuk, hogy van-e társadalmi-gazdasági hatása a kulturális örökségvédelmi beruházásoknak. Elemzésünk nem mutatott ki hatást, de előfordulhat, hogy ez abból fakad, hogy nem telt el elég idő a beruházások óta.

A 2007-2013-as költségvetési ciklus európai uniós forrásokból megvalósuló kulturális örökségvédelmi beruházásait vizsgáltuk. A kérdés kvázi-kísérleti módszertannal való vizsgálata tudomásunk szerint nem csak Magyarországon számít újdonságnak, hasonló tanulmányt más országokban sem találtunk. A tanulmányban olyan településeket, ahol történtek 2004 és 2010 között örökségvédelmi beruházások, olyan településekhez hasonlítottunk, ahol hasonló beruházások időben később történtek. A projekt célja – az eddigi időszakra elérhető adatokon elvégzett elemzés mellett – egy „újrahasznosítható” módszertan elkészítése volt, amelyet később felhasználva újra vizsgálható lesz a kérdés.

A tanulmányban azt is vizsgáltuk, hogy az európai uniós támogatásoknak általánosságban van-e hatása a vizsgált mutatókra (a nyolc mutató: élveszületések száma, összevont adóalap, oda- és elvándorlások, regisztrált vállalkozások, kiskereskedelmi üzletek száma, vendéglátóhelyek száma, regisztrált munkanélküliek száma) település szinten. Az örökségvédelmi beruházások, és az összes beruházás vizsgálatakor sem találtunk pozitív hatást.

Amellett, hogy ezek a beruházások tényleg „hatástalanok”, más okok is állhatnak az eredmények mögött. Részletesebb adatok hiánya miatt, például, csak olyan mutatókat tudtunk használni, amelyek várhatóan csak később reagálnak egy ilyen beavatkozásra, ezért lehet, hogy a pozitív hatások csak később mutathatók majd ki. Néhány finomabb mutató – pl. vendégéjszakák száma – ugyan elérhető a T-Star adatbázisban, de olyan megbízhatatlan pontossággal, hogy nem tudtuk használni őket az elemzésben.

Hasonló beruházások rigorózus elemzését továbbá az is megkönnyítené, ha a pályázatok elbírálásakor a „nem nyert” jelentkezésekről is lenne elérhető adat, illetve, ha az elbírálási szempontok és az ezek szerint elért pontszámok adatbázisa elérhető lenne.