Mi legyen a közmunka helyett?

2015.06.19.

A Budapest Intézet más kutatóintézetekkel együtt felkérést kapott az Együtt pártalapítványának elnökétől, hogy véleményezze foglalkoztatáspolitikai vitairatukat. Bár céljaival és a javasolt megoldási iránnyal egyetértünk, a vitairat kidolgozottságát és egyes részleteit illetően számos fenntartásunk akadt. Részletes észrevételeinket alább olvashatja.

A Budapest Intézet 2015. május 6-án egy sor más kutatóintézettel együtt felkérést kapott a Váradi András Alapítvány (az Együtt pártalapítványa) elnökétől, hogy véleményezze foglalkoztatáspolitikai vitairatukat. A Budapest Intézet küldetéséből adódóan azokon a közpolitikai területeken, melyeken aktív, és a foglalkoztatáspolitika ezek közé tartozik, kapacitáskorlátai figyelembevétele mellett  örömmel véleményez kormányzati vagy kormányzattól független, nyilvános közpolitikai tervezeteket, akárhonnan is jöjjenek azok. Véleményünket, melyet az Alapítványhoz közvetlenül is eljuttattunk, az alábbiakban tesszük közzé.

1. Általános megjegyzések

A szakpolitikai javaslatok kidolgozása idő- és erőforrásigényes folyamat. Tudjuk, hogy egy ellenzéki párt alapítványa mindkettőnek szűkében van, ráadásul a végterméknek politikai kommunikációs célokat is szolgálnia kell. Mindazonáltal úgy gondoljuk, hogy egy megalapozott közpolitikai javaslat sem ugorhatja át azt a fázist, amelyben olyan mélységű elemzést tartalmaz, mely (a teljesség igénye nélkül)

Ez nem öncél, valamiféle tudományoskodás, papírok gyártása, bár egy ilyen alaposabb javaslat elkerülhetetlenül hosszabb lesz, mint az itt értékelt javaslatcsomag, hanem előfeltétele annak, hogy az ne legyen önkényes, meggyőzze a hozzáértőket arról, valóban javulást fog hozni. A javaslattal jelen rövid, kinyilatkozásszerű formájában szakmai vitát is alig lehet folytatni. Az alaposabb, részletesebb tanulmányt hivatkozásokkal  (“a javaslat xyz tanulmányára épít, melynek helyzetelemzését elfogadja…”)  ki lehet váltani, de akkor legalább részben az utóbbiak kell, hogy a vita tárgyát képezzék.

Az Együtt egyik tagszervezetének saját alapítványa korábbi praxisában ilyen elemzés volt pl. szociálpolitikai-munkaügyi területen ez és ez, oktatáspolitikain ez (szerénytelenül olyanokat hivatkozunk, melyek közül kettő megírásában a BI is közreműködött). Hiányoljuk ezt a fázist, mely, úgy látjuk, kimaradt, vagy legalább is nem látjuk nyilvános nyomát.     

2. Tartalmi megjegyzések: amivel egyetértünk

Ami a célokat és a javasolt megoldási irányt illeti, messzemenően egyetértünk. Jónak tartjuk, hogy az anyag elszakad attól a bénító és defetista állásponttól, miszerint a képzetlen tartós munkanélküliek helyzetére nincs megoldás, az állam egyetlen feladata a segélyezés.

Üdvözöljük, hogy az anyag beépíti a hazai és nemzetközi szakértők munkapiaci kutatások eredményein alapuló javaslatait, és a sikeres európai gyakorlatok irányába mozdítaná el a magyar foglalkoztatáspolitikát. Ez a gyakorlat éppen abból indul ki, amit az Alapítvány javaslata is szorgalmaz: az állásukat elvesztők és a tartós munkanélküliek is kapjanak az emberhez méltó élethez szükséges pénzbeli ellátást, és egyúttal hathatós segítséget is, hogy újra munkába tudjanak állni.

Egyetértünk azzal, hogy három hónap helyett hosszabb ideig kell biztosítási alapú járadékot nyújtani a munkanélkülieknek.

Egyetértünk azzal is, hogy többféle és jobb minőségű szolgáltatással (képzéssel, tanácsadással stb) kell segíteni nem csak az újonnan, hanem a tartósan munkanélkülieket is. Ezekre a szolgáltatásokra a közmunkára költött felesleges milliárdok átcsoportosításával lehet forrást teremteni.

3. Amit hiányoltunk

Hiányoltuk néhány lényeges részlet kidolgozását, vagy legalább megemlítését:

Az indoklások többnyire politikai érvekre támaszkodnak, ami vélhetően nem mindig elég az olvasó meggyőzéséhez, illetve gyengíti az egész szöveg hitelességét, ami éppen abban rejlene, hogy a javaslat szakmailag megalapozott, hogy hozzáértők állították össze. Néhány ponton még a politikai érvek is hiányosnak tűnnek, pl. rögtön a bevezetőben az áll, hogy az alacsony foglalkoztatás veszélyezteti a demokratikus és piacgazdasági intézmények hitelességét, és emiatt kell többet fordítanunk a munkahelyteremtésre, pedig nyilván a szerzők sem vitatnák, hogy a munkanéküliséggel együtt járó szegénység és kirekesztődés önmagában is jó okot ad a beavatkozásra.

4. Amivel nem értünk egyet 

Néhány részletében nem teljesen értünk egyet a javasoltakkal.

Budapest, 2015 június 19.

Budapest Intézet